תקנון אתר

 1. החברה – חברת רגע של פנאי ח.פ. 022910699.
 2. האתר – אתר האינטרנט
 3. בכל מקום בתקנון זה בו נעשה שימוש בלשון נקבה, הכוונה גם לזכר.
 4. דואר רשום למשלוח הסחורה: עד 14 ימי עסקים, ייתכן וזמן אספקת הסחורה יתארך מעבר לזמן האמור בשל תלות באילוצי דואר ישראל.
 5. דואר שליחים: עד 3 ימי עסקים- יום ההזמנה עצמו אינו נכלל, בתקופת מבצעים והנחות ייתכנו עיכובים בזמני המשלוח.
 1. ימי עסקים הינם ימי חול, ראשון עד חמישי, ואינם כוללים שישי, שבת, ערבי חג וחול המועד.
 2. האתר משמש כחנות מסחר אלקטרונית למכירת סדנאות, חרוזים ומוצרים נלווים לתכשיטנות והוא בבעלות רגע של פנאי ומנוהל על ידה.
 3. לכל שאלה ו/או הבהרה ו/או בירור ניתן לפנות ישירות לשרות הלקוחות של רגע של פנאי בטלפון 054-2327572 או במייל w9041243@gmail.com
 4. כל המבצעת הזמנה ו/או רכישה דרך האתר מצהירה, כי עם ביצוע הפעולה היא קראה תקנון זה, וכי היא מסכימה לכל הוראותיו ותנאיו של תקנון זה, וכי לא תהיה לה או למי מטעמה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או החברה ו/או הנהלת האתר ו/או החברה ו/או מי ממנהליה ו/או עובדיה, בכל הקשור להוראות והתנאים של תקנון זה.
 5. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת.
 6. כל המחירים באתר מופיעים על גבי המוצרים ונקובים בשקלים חדשים. המחירים כוללים מע״מ, אם הוא חל לפי הדין, ואינם כוללים דמי משלוח..
 7. תמונות המוצרים המוצגות באתר משמשות להמחשה בלבד ואינן מחייבות כלל את הנהלת האתר. עם זאת, מוסכם ומובהר, כי רגע של פנאי תשתדל לעשות את מיטב יכולתה כדי להציג בפני לקוחותיה תמונות מדויקות ככל האפשר.
 8. רגע של פנאי אינה מתחייבת להחזיק מלאי של כל הדגמים ו/או המוצרים שתמונותיהם מופיעות באתר.
 9. רגע של פנאי עושה ככל שביכולתה לוודא כי המידע המוצג באתר יהיה המידע השלם והמדויק ביותר. עם זאת, יובהר, כי עלולים להופיע בו, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות והחברה לא תישא באחריות כל שהיא הנובעת מהן או קשורה אליהן.
 10. הנהלת האתר רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר ואת תעריפי המשלוחים מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת. המחיר התקף ביחס להזמנה שבוצעה הוא המחיר שהתפרסם בעת השלמת את תהליך ההזמנה (הכולל את מסירת פרטי כרטיס אשראי). אם עודכנו המחירים לפני שהושלם תהליך ההזמנה, תחויב הלקוחה לפי המחירים המעודכנים.
 11. הנהלת האתר רשאית להציע באתר מבצעים, הטבות והנחות. הנהלת האתר רשאית בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם או לשנותם, בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך.
 12. לא ניתן לזכות כרטיסי דיירקט – בעלי כרטיסי דיירקט זכאים לקרדיט באתר בלבד.
 13. בסיילים ומבצעים יתווספו שלושה ימי עסקים לזמני המשלוח.
 1. בעת הרשמה לאתר, מוצעת אפשרות הרשמה לדיוורים הרשמיים של האתר. אם הלקוחה מעוניינת להסיר את עצמה מן הדיוור לאחר שנרשמה, היא יכולה לעשות זאת בקלות דרך הלינק בתחתית הדיוור שהתקבל – באחריותה להסיר את עצמה מן הרשימות השונות.
 1. הרישום לאתר מוגבל ביצירת חשבון יחיד לכל לקוח/ה. החברה שומרת לעצמה את הזכות להסיר חשבונות כפולים.
 2. רכישת מוצרים תתבצע על ידי לקוחה רשומה באמצעות מילוי טופס הזמנה המופיע באתר. מילוי כל הפרטים מהווה תנאי מוקדם לביצוע ההזמנה.

הרשמה לאתר רגע של פנאי וביצוע הזמנות באתר 

 1. הנהלת האתר מתחייבת שלא לעשות בפרטי המזמינה כל שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר ומהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש ורכישה אלה.
 1. על מנת להבטיח את ביצוע ההזמנה ביעילות וללא תקלות, על המזמינה להקפיד למסור את כל הפרטים הנדרשים באתר במדויק. אם בעת ביצוע ההזמנה יימסרו פרטים שגויים, חברת רגע של פנאי לא תוכל להבטיח שהמוצרים יגיעו ליעדם. במקרה שהמוצרים יחזרו לרגע של פנאי בגלל פרטים מוטעים, תחויב המזמינה בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול. לפיכך, יש להקפיד למלא פרטים מדויקים ועדכניים.
 2. עם ביצוע ההזמנה ע"י המזמינה, תבצע רגע של פנאי בדיקה של פרטי כרטיס האשראי, ועם אישור ההזמנה ע"י חברות האשראי, תישלח הודעה למזמינה בדבר אישור העסקה.
 1. יובהר כי פרטי ההזמנה כפי שהזינה המזמינה בטופס ההזמנה ורישום העסקה במחשבי רגע של פנאי יהוו ראייה חלוטה וסופית לנכונות דרך הפעולה.
 1. במקרה ולא תאושר העסקה ע"י חברת האשראי, תקבל המזמינה הודעה מתאימה על כך והיא תידרש למסור אמצעי תשלום אחר.
 2. אישור פעולת הרכישה מותנה בזה שהמוצר אכן קיים במלאי מחסני רגע של פנאי במועד האספקה המבוקש ו/או במועד ההזמנה. עם זאת, במידה ולא צוין, כי המוצר אינו קיים במלאי והמוצר לא הורד מהאתר עד למועד ביצוע ההזמנה, לא תהא רגע של פנאי מחויבת במכירת המוצר, ולרוכשת לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל סוג של נזק, בין נזק ישיר או נזק עקיף אשר נגרם לרוכשת ו/או לצד ג'. האמור הנו בכפוף לכך שהנהלת האתר תשיב למזמינה כל סכום ששילמה במידה ואכן שילמה לרגע של פנאי ו/או תבטל רגע של פנאי את החיוב במידה ובוצע. יש להדגיש ולהבהיר, כי ייתכנו מצבים בהם על אף שפריט מסוים מוצג באתר כקיים במלאי, בפועל אינו קיים במלאי ולא ניתן לספק אותו – במצבים אלו תישלח למזמינה הודעה מתאימה באמצעות דואר אלקטרוני או באמצעות הטלפון. במקרה זה, תהא רשאית רגע של פנאי להציע למזמינה מוצר חלופי שווה ערך למוצר שהוזמן. במידה והמזמינה תקבל את הצעת החברה, יעודכנו פרטי ההזמנה החדשה. היה והמזמינה אינה מעוניינת במוצר החלופי, רגע של פנאי תבטל את העסקה ולמזמינה לא תהא טענה בקשר לכך בכפוף להשבת הסכום ששולם לרגע של פנאי על ידי המזמינה.

הרשמה לסדנאות ורכישת זיכוי חומרים ברגע של פנאי, בהתאם לתקנון המצורף –> לחץ כאן